Fiscale attesten sportkamp

Attest van deelname │ Fiscaal & Mutualiteit

Als organisator van (sport)kampen of kinderopvang kan je ouders van deelnemende kinderen helpen besparen door een attest uit te reiken.

Ouders kunnen een deel van de kamp of opvang kosten recupereren via hun belastingaangifte. Ook bij ziekenfondsen kan je een jaarlijkse tegemoetkoming aanvragen voor de inschrijving van kampen in een sportvereniging, sportcentrum of sportdienst.

Webhero Bookings zorgt ook dat de elektronische aangifte via Belcotax-on-web vlotter verloopt. Sinds de publicatie van het nieuwe modelattest op 27 januari 2022 is het verplicht voor organisatoren om de gegevens op elektronische wijze te bezorgen aan de FOD Financiën. Op die manier zal de administratieve last voor de ouder verminderd worden omdat de attesten opgenomen worden in MyMinFin. Het invullen van de aangifte in de personenbelasting wordt dus vereenvoudigd.

>> Infopunt Belcotax Vlaamse Sportfederatie 
>> Belcotax-on-web
Vanaf 2024 dien je alle fiscale attesten rechtstreeks door te geven aan Belcotax. Dit zorgt ervoor dat de bedragen van de rekeningen die betaald werden automatisch ingevuld worden op de belastingaangifte. Daarom is het belangrijk dat het rijksregisternummer van de betaler en het kind, is toegevoegd door de ouder in het klantenaccount.

Wat als ouders de rijksregisternummers niet toevoegen?
Zonder rijksregisternummer kan je een fiscaal attest niet aan Belcotax bezorgen.
Deze ouders vinden hun fiscaal attest in hun ouderzone. Zij voegen het fiscaal attest dan zelf toe aan de belastingaangifte.Attest lidgeld ziekenfonds (mutualiteit)

Tegemoetkoming jaarlijks lidgeld aanvragen bij een ziekenfonds

Attest downloaden

Bekijk het overzichtelijke stappenplan voor deelnemers om hun attest snel en gemakkelijk te downloaden.

Instellingen voor deelname attesten

Automatische attesten genereren in 1,2,3

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x