Attest downloaden

Hoe ontvangen leden of deelnemers hun deelname attest?
Bekijk het overzichtelijke stappenplan voor deelnemers om hun attest snel en gemakkelijk te downloaden via onze handige attesten gids.


Belangrijke nota fiscale attesten!

De overheid heeft beslist dat er vanaf 1 januari 2023 enkele wijzigingen zijn voor fiscale attesten.

  1. Zowel het rijksregisternummer van het kind als het rijksregisternummer van de ouder moeten vermeld staan op het attest. De nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat een opvangorganisatie recht heeft om te beschikken over de rijksregisternummers.
  2. Elke organisator dient de fiscale attesten te bezorgen aan de overheid (Belcotax). Hierdoor komen de betaalde bedragen automatisch op de belastingaangifte.
  3. Wat als ouders de rijksregisternummers niet toevoegen? Zonder rijksregisternummer kan je een fiscaal attest niet aan Belcotax bezorgen. Deze ouders vinden hun fiscaal attest in de ouderzone. Zij voegen het fiscaal attest dan zelf toe aan de belastingaangifte.

Hoe download ik een attest?


Fiscale attesten sportkamp

Als organisator van (sport)kampen of kinderopvang kan je ouders van deelnemende kinderen helpen besparen door een attest uit te reiken.

Attest lidgeld ziekenfonds (mutualiteit)

Tegemoetkoming jaarlijks lidgeld aanvragen bij een ziekenfonds

Instellingen voor deelname attesten

Automatische attesten genereren in 1,2,3

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x