Deelname attesten

Automatiseer en bespaar kostbare tijd

Webhero Bookings automatiseert het proces van attesten voor een vlottere werking. Deelnemers downloaden in hun persoonlijke klantenaccount zelf de juiste attesten die ze kunnen indienen bij de mutualiteit en/of kunnen gebruiken bij de belastingsaangifte.


Fiscale attesten sportkamp

Als organisator van (sport)kampen of kinderopvang kan je ouders van deelnemende kinderen helpen besparen door een attest uit te reiken.

Attest lidgeld ziekenfonds (mutualiteit)

Tegemoetkoming jaarlijks lidgeld aanvragen bij een ziekenfonds

Attest downloaden

Bekijk het overzichtelijke stappenplan voor deelnemers om hun attest snel en gemakkelijk te downloaden.

Instellingen voor deelname attesten

Automatische attesten genereren in 1,2,3

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x